แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพท์

Show sidebar

กระดาษพิมพ์สลิป Thermal Paper 57*40 mm. 10 ม้วน Winmax-P807

฿95
 • กระดาษความร้อน Thermal Paper ชุดละ 10ม้วน
 • ใช้กับเครื่องพิมพ์ POS, เครื่องพิมพ์ความร้อน
 • สินค้าเกรด A คุณภาพดี
 • ใช้กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จชนิดความร้อน
 • ม้วนเล็กใช้กับเครื่อง POS แบบมือถือได้

กระดาษพิมพ์สลิป Thermal Paper 80*80 mm. 10 ม้วน Winmax-P808

฿295
 • กระดาษความร้อน Thermal Paper ชุดละ 10ม้วน
 • ใช้กับเครื่องพิมพ์ POS, เครื่องพิมพ์ความร้อน
 • สินค้าเกรด A คุณภาพดี
 • ใช้กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จชนิดความร้อน

กระดาษความร้อน Thermal Paper 58 mm. ยาว 15 เมตร 10 ม้วน Winmax-P801

฿190
 • กระดาษความร้อน Thermal Paper ชุดล่ะ 10ม้วน
 • ขนาดหน้ากว้าง 58 mm.
 • ความยาว 15 เมตร
 • ใช้กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาด 58 mm.
 • สินค้าเกรดA คุณภาพดี
 • ใช้กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จชนิดความร้อน

กระดาษพิมพ์สลิป Thermal Paper 58 mm. ยาว 30 เมตร 10 ม้วน Winmax-P802

฿270
 • กระดาษความร้อน Thermal Paper ชุดล่ะ 10ม้วน
 • ขนาดหน้ากว้าง 58 mm.
 • ความยาว 30 เมตร
 • ใช้กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาด 58 mm.
 • สินค้าเกรดA คุณภาพดี
 • ใช้กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จชนิดความร้อน

กระดาษปริ้นใบเสร็จ Winmax Receipt Paper 58 มม ยาว 50 เมตร 10 ม้วน

฿360
 • กระดาษความร้อน Thermal Paper ชุดล่ะ 10ม้วน
 • ขนาดหน้ากว้าง 57-58 mm.
 • ความยาว 50 เมตร
 • ใช้กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาด 57-58 mm.
 • สินค้าเกรดA คุณภาพดี
 • ใช้กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จชนิดความร้อน

กระดาษความร้อน Receipt Paper 80 mm. ยาว 15 เมตร 10 ม้วน Winmax-P804

฿210
 • กระดาษความร้อน Thermal Paper ชุดล่ะ 10ม้วน
 • ขนาดหน้ากว้าง 80 mm.
 • ความยาว 15 เมตร
 • ใช้กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาด 80 mm.
 • สินค้าเกรดA คุณภาพดี
 • ใช้กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จชนิดความร้อน

กระดาษปริ้นสลิป Thermal Paper 80 mm.ยาว 30 เมตร 10 ม้วน Winmax-P805

฿380
 • กระดาษความร้อน Thermal Paper ชุดล่ะ 10ม้วน
 • ขนาดหน้ากว้าง 80 mm.
 • ความยาว 30 เมตร
 • ใช้กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาด 80 mm.
 • สินค้าเกรดA คุณภาพดี
 • ใช้กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จชนิดความร้อน

กระดาษความร้อน Receipt Paper 80 mm.ยาว 50 เมตร 10 ม้วน

฿550
 • กระดาษความร้อน Thermal Paper ชุดล่ะ 10ม้วน
 • ขนาดหน้ากว้าง 80 mm.
 • ความยาว 50 เมตร
 • ใช้กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาด 80 mm.
 • สินค้าเกรดA คุณภาพดี
 • ใช้กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จชนิดความร้อน