Showing all 4 results

Show sidebar

ปุ่มกดออกประตูอินฟราเรด แบบไม่ต้องสัมผัส พร้อมรีโมทคอนโทรล

Original price was: ฿1,250.Current price is: ฿790.
 • ปุ่มกดออกทำจากสแตนเลส
 • ปุ่มกดออกแบบไม่ต้องสัมผัส
 • Exit Switch แบบ No Touch
 • ใช้เซ็นเซอร์ Infrared ในการตรวจจับ
 • ใช้ควบคุมการเปิด-ปิดประตู
 • มีรีโมทสำหรับควบคุมระยะไกล

สวิทซ์รีโมทกันน้ำ แบบ 4 ช่อง 12V 433MHz ควบคุมปิด-เปิดประตู

Original price was: ฿900.Current price is: ฿350.
 • สวิทช์รีโมทไร้สายแบบ 4 ช่อง
 • สวิทซ์รีโมทไร้สายคลื่นความถี่ 433MHz
 • ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าระยะไกล 20-30 เมตร

ปุ่มกดออกประตูอินฟราเรด IR แบบไม่ต้องสัมผัส

Original price was: ฿990.Current price is: ฿490.
 • ปุ่มกดออก Exit Switch No Touch
 • ปุ่มกดออกทำจากสแตนเลส
 • ปุ่มกดออกควบคุมเปิด-ปิดประตู
 • ใช้เซ็นเซอร์ Infrared ในการตรวจจับ
 • ปุ่มกดออกประตู แบบไม่ต้องสัมผัส

*สั่งผลิตสินค้า (Pre Order Time:20-30 วันทำการ)

Touchless Exit Switch Winmax FA901

Original price was: ฿900.Current price is: ฿450.
 • Touchless door exit button
 • Can be installed instead of the original Exit Switch
 • Reduce direct contact with pathogens
 • Hedging KOVID-19