ชุดทัชสกรีนเพื่อการเรียนการสอน เตรียมพบกับการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนทุกวัน

🌍ปฏิสัมพันธ์กับความรู้ได้ทันที ชุดทัชสกรีนไม่ได้เป็นเพียงแค่อุปกรณ์ แต่เป็นเครื่องมือที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิสัมพันธ์กับความ...

Continue reading