แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพท์

Show sidebar

กระดาษพิมพ์สลิป Thermal Paper 57*40 mm. 10 ม้วน Winmax-P807

Original price was: ฿150.Current price is: ฿95.
 • กระดาษความร้อน Thermal Paper ชุดละ 10ม้วน
 • ใช้กับเครื่องพิมพ์ POS, เครื่องพิมพ์ความร้อน
 • สินค้าเกรด A คุณภาพดี
 • ใช้กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จชนิดความร้อน
 • ม้วนเล็กใช้กับเครื่อง POS แบบมือถือได้

กระดาษพิมพ์สลิป Thermal Paper 80*80 mm. 10 ม้วน Winmax-P808

Original price was: ฿390.Current price is: ฿295.
 • กระดาษความร้อน Thermal Paper ชุดละ 10ม้วน
 • ใช้กับเครื่องพิมพ์ POS, เครื่องพิมพ์ความร้อน
 • สินค้าเกรด A คุณภาพดี
 • ใช้กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จชนิดความร้อน

กระดาษความร้อน Thermal Paper 58 mm. ยาว 15 เมตร 10 ม้วน Winmax-P801

Original price was: ฿400.Current price is: ฿190.
 • กระดาษความร้อน Thermal Paper ชุดล่ะ 10ม้วน
 • ขนาดหน้ากว้าง 58 mm.
 • ความยาว 15 เมตร
 • ใช้กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาด 58 mm.
 • สินค้าเกรดA คุณภาพดี
 • ใช้กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จชนิดความร้อน

กระดาษพิมพ์สลิป Thermal Paper 58 mm. ยาว 30 เมตร 10 ม้วน Winmax-P802

Original price was: ฿590.Current price is: ฿270.
 • กระดาษความร้อน Thermal Paper ชุดล่ะ 10ม้วน
 • ขนาดหน้ากว้าง 58 mm.
 • ความยาว 30 เมตร
 • ใช้กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาด 58 mm.
 • สินค้าเกรดA คุณภาพดี
 • ใช้กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จชนิดความร้อน

กระดาษปริ้นใบเสร็จ Winmax Receipt Paper 58 มม ยาว 50 เมตร 10 ม้วน

Original price was: ฿750.Current price is: ฿360.
 • กระดาษความร้อน Thermal Paper ชุดล่ะ 10ม้วน
 • ขนาดหน้ากว้าง 57-58 mm.
 • ความยาว 50 เมตร
 • ใช้กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาด 57-58 mm.
 • สินค้าเกรดA คุณภาพดี
 • ใช้กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จชนิดความร้อน

กระดาษความร้อน Receipt Paper 80 mm. ยาว 15 เมตร 10 ม้วน Winmax-P804

Original price was: ฿590.Current price is: ฿210.
 • กระดาษความร้อน Thermal Paper ชุดล่ะ 10ม้วน
 • ขนาดหน้ากว้าง 80 mm.
 • ความยาว 15 เมตร
 • ใช้กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาด 80 mm.
 • สินค้าเกรดA คุณภาพดี
 • ใช้กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จชนิดความร้อน

กระดาษปริ้นสลิป Thermal Paper 80 mm.ยาว 30 เมตร 10 ม้วน Winmax-P805

Original price was: ฿790.Current price is: ฿380.
 • กระดาษความร้อน Thermal Paper ชุดล่ะ 10ม้วน
 • ขนาดหน้ากว้าง 80 mm.
 • ความยาว 30 เมตร
 • ใช้กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาด 80 mm.
 • สินค้าเกรดA คุณภาพดี
 • ใช้กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จชนิดความร้อน

กระดาษความร้อน Receipt Paper 80 mm.ยาว 50 เมตร 10 ม้วน

Original price was: ฿990.Current price is: ฿550.
 • กระดาษความร้อน Thermal Paper ชุดล่ะ 10ม้วน
 • ขนาดหน้ากว้าง 80 mm.
 • ความยาว 50 เมตร
 • ใช้กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จขนาด 80 mm.
 • สินค้าเกรดA คุณภาพดี
 • ใช้กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จชนิดความร้อน