จอทัชสกรีน (52)

ชุดทัชสกรีนเพื่อการสอน/ประชุม (9)

คีออส/วีดีโอวอล/โฆษณาดิจิตอล (42)

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ/สแกนหน้า (35)

กลอนประตูดิจิตอล/Hotel lock (46)

วีดีโอดอร์โฟน (17)

กล้องวงจรปิด (CCTV) (9)

อุปกรณ์ขายหน้าร้าน (POS) (126)

อุปกรณ์ RFID/CARPARK (75)

อุปกรณ์สำนักงาน (43)

สมาร์ทโฮม & ออฟฟิศ (46)